Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

sincere8168@gmail.com

(+84) 399 34 34 13

Hình thức thanh toán

Phương thức thanh toán: T/T at sight 30%, 70% còn lại sẽ thanh toán khi nhận bản fax bill tàu.
Phương thức thanh toán LC AT SIGHT , đặt cọc T/T 30%, 70% còn lại sẽ mở LC. Giá máy sẽ phải cộng thêm phí thủ phát sinh tại nước ngoài khoảng 1000 đến 3000 USD.