Purchase

Purchase

Purchase

Purchase

Purchase

sincere8168@gmail.com

(+84) 399 34 34 13

Hướng dẫn mua hàng

Khách hàng vui lòng liên hệ sđt +84 399 34 34 13 hoặc email sincere8168@gmail.com để nhận bảng báo giá đầy đủ về máy.
Bảng báo giá được áp dụng trong vòng 14 ngày. (Chưa bao gồm phí lắp đặt của chuyên gia Trung Quốc sang Việt Nam)

Do đặc thù về thời gian và tình hình dịch bệnh, chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng để đi nghiệm thu (Nếu khách hàng có nhu cầu)... Chi phí vé máy bay, khách sạn và nguyên vật liệu công thức đặc biệt sẽ do khách hàng phụ trách.

Nhà cung cấp sẽ cung cấp các hướng dẫn cài đặt thông qua video hướng dẫn từ xa.

Nếu sau dịch bệnh, được cấp phép đi lại, nếu khách hàng cần chuyên gia đến để phục vụ kiểm tra lắp đặt thì chúng tôi sẽ báo lại chi phí lắp đặt tại thời điểm phát sinh.